ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງ

Conditions of the award.


ບໍລິສັດ ອິນຊິເທຣດດີ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ເລກ 4

     ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ : 17/07/2003,ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍເລກ 2 ໂຕ.3 ໂຕ.4 ໂຕ.ແບບຈົດຂາຍ.
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ 23 ສີງຫາ, ບ. ໜອງບອນ, ມ.ໄຊເຊດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ອຊ3 ) ແມ່ນວິສາຫະກິດຂອງສວ່ນບຸກຄົນເຊິ່ງແມ່ນ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ
ຫວຍພັດທະນາ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.(ອຊ3)ມີສິດເຕັມສ່ວນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ດ້ານຫວຍພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂາຍຫວຍ
ພັດທະນາ ເລກ 5ໂຕ ແລະ ແບບຈົດຂາຍແບບຈົດຂາຍ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນອອກບໍລິການໃໝ່ຄືຫວຍ
(ດິຈີຕອ້ນ) ຈໍາໜ່າຍ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ